Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii
design | voitech.pl